Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ลงทะเบียน  
 

 

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

Knowledgeplus คือ ผู้ให้บริการองค์ความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบให้สมาชิกสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซด์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้ใช้บริการ www.totknowledgeplus.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก" โดยมีข้อตกลงในการใช้งาน ดังนี้
ข้อตกลงสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน(Course Management System)

 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 • ห้ามสมาชิกให้บริการ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ในกระดานข่าวของต่างๆ (Message Board)
 • ห้ามใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ www.totknowledgeplus.com
 • ห้ามใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตาม กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 • ห้ามใช้เว็บไซต์ www.totknowledgeplus.com ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่บุคคลอื่น
 • ข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมที่จะให้เป็นวิทยาทานทางด้านการศึกษา ที่มิใช่ทางการค้า
 • สมาชิกจะไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ www.totknowledgeplus.com
 • ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบคุณลักษณะบางประการของบริการออกด้วยวิธีการ เวลา และด้วยเหตุผลใดก็ได้
 • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อ
  • ข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกเผยแพร่
  • กระทำของบุคคลที่ 3 ในการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกของสมาชิก
  • การถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ไวรัสหรือคุณสมบัติที่ปิดกันการทำงานซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการของสมาชิก
  • การเข้ากันไม่ได้ระหว่างบริการและฮาร์ดแวร์
  • การสูญเสียข้อมูล ความล่าช้าหรือล้มเหลวของกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 • ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

--------------------------------------------------

 
   โทร 1100 TOT contact center (24ชั่วโมง) 

 totknowledgeplus Webmaster
 (เวลา 8.00 - 17.00)โทรสาร : 0 2575 9409 
e-Mail : 
knowledgeplus@tot.co.th
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright ® 2010-2012 Multimedia Services Development Sector . All Rights Reserved.